Egri Ügyvédi Kamara

  • Köszöntő

    Az ügyvédi hivatás gyakorlásának kezdete a régmúltba nyúlik vissza. Az állam működése során a jog szerepe meghatározóvá vált a törvények be nem tartása kapcsán a polgárok összeütközésbe kerültek az állammal és egymással.

  • A történelmi változásokat, így a Trianoni Békeszerződést követően az ügyvédi kamarák száma is értelemszerűen csökkent. 1920-ban már csak 13 ügyvédi kamara működött, majd 1948. április 4-étől kezdődően tovább csökkent, mert ettől kezdve csak ítélőtáblai székhelyeken működhettek ügyvédi kamarák.

Tájékoztató

A Heves Megyei Ügyvédi Kamaránál elektronikusan intézhető ügyek a következők az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alábbi rendelkezései kapcsán:

  • Üttv. 114-138. § ügyvéddel szemben fegyelmi ügyek,
  • Üttv. 170-193. § felvételi, módosítási, törlési kérelmek.

A kezdeményezés lehetőségeiről az alábbi linken kap tájékoztatást: https://www.mük.hu/ugyseged
Hirdetmény

Dr. Bodnár Erika ügyvéd (3300 Eger, Trinitárius utca 1. II.em., KASZ 36057754, email: drbodnarerika@gmail.com) mint a Heves Megyei Ügyvédi Kamara I. Ük-c/18/2022 számú határozatával dr. Kármán Krisztina ügyvéd ( Kármán Ügyvédi Iroda, 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy dr. Kármán Krisztina ügyvéd elhunyt. A MÜK 7/2017 ( XI.20.) Szabályzat 4.2. 2.c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:

Felhívom dr. Kármán Krisztina ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére, a fenti elérhetőségeim valamelyikén írásban, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.
Egri Ügyvédi Kamara

Az Egri Ügyvédi Kamara alakuló közgyűlését 1875. február 14. napján tartotta, első érdemi munkáját pedig 1875. június 11-ei közgyűlésén fejtette ki, amelyen elfogadták az első költségvetést.

Az Egri Ügyvédi Kamara első elnöke Babics István volt, aki az 1875-ös választásokon a szabadelvű párt programjával Csíky Sándor ellenében győzött, és Eger város országgyűlési képviselőjévé vált, amúgy időszakonként az egri kaszinó elnöke is volt. Az Egri Ügyvédi Kamara 1925. február 14-én tartotta jubileumi közgyűlését. E közgyűlésen hangzott el a következő beszédrészlet:


"Az ügyvéd... soha sem akarja engedni magát vezettetni. Ő maga akar vezetni, amihez való képességei rendszerint nem is hiányoznak. Olyan társaságot pedig nehéz összehozni, még nehezebb harmonikusan együtt tartani, melynek minden tagja vezető, vagy legalábbis vezetésre hajlamos egyén..."


A második világháborút követően Heves megyében az önálló ügyvédi kamara megszűnt, és újjáalakulására csupán 1956. január 14-én került sor, ekkor tartotta alakuló közgyűlését a megye ügyvédi karából újjászerveződő Egri Ügyvédi Kamara. Az újjáalakult egri kamara első éveit az ügyvédi munkaközösségek számának növekedése, és az egyéni praxist folytató ügyvédek számának radikális csökkenése jellemezte. Az 1958-as felülvizsgálat eredményeként a kamara taglétszáma 53 főre csökkent. Az 1970-es évek elejétől egyre több hölgy választotta hivatásának az ügyvédkedést ebben a megyében is, és vált a kamara tagjává.

A kamara ma is viszonylag magas létszámmal működik, az ügyvédjelöltek száma pedig az ügyvédi taglétszám felét teszi ki. Ezért a kamara súlyt helyez az ügyvédjelölt-alkalmazás és -oktatás megfelelő szabályozására.

A Heves Megyei Ügyvédi Kamara sok jelentős személyiséget adott a jogásztársadalomnak, illetve az országnak.


Kapcsolat

Egri Ügyvédi Kamara

3300 Eger Törvényház út 15.

Tel.: +36 36 518-590

Fax.: +36 36 518-590

Bankszámla számunk: 10403507-50526772-56501001

E-mail: hmuk@t-online.huÜgyvédkereső

A kamarai tagnyilvántartásunkban megkeresheti ügyvédjét. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Jogtanácsosok

A kamarai tagnyilvántartásunkban informácoiót kaphat a jogtanácsosokról. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Letölthető fájlok

Az oldalon található tartalom tulajdonosa az Egri Ügyvédi Kamara.

Főoldal