Egri Ügyvédi Kamara

Ügyfél jogok

Előfordulhat, hogy az ügyvéd-ügyfél bizalmi viszony megrendül. Ehhez több ok is vezethet, pl. megeshet, hogy véleményeltérés keletkezik a felek között, egymás elvárásait túlzottnak tartják stb. Az Ügyvédi törvény szerint bármelyik fél felmondhatja az ügyvédi megbízást, indokolás nélkül. A megbízást írásban kell felmondani. Az ügyvéd a megbízást csak 15 napos határidővel mondhatja fel, és a felmondási idő alatt köteles az ügyet ellátni.


Bárki is szünteti meg a megbízási jogviszonyt, ügyvédnek és ügyfelének a megbízási ügy tekintetében el kell számolnia egymással. Az ügyvédek számára etikai előírás, hogy egy korábban más ügyvéd által már elkezdett ügyet csak akkor vehetnek át, ha előtte konzultáltak azzal az ügyvéddel, aki korábban az ügyet vitte, és tőle győződtek meg arról, hogy ügyvéd és ügyfele között a megbízási jogviszony valóban megszűnt, és egymással szemben követelésük nincs.

Ha az ügyfél úgy érzi, hogy az ügyvédje visszaélt a bizalmával, vagy nem látja el feladatát, mulasztást követett el, mód van arra, hogy panaszt tegyen az ügyvéd ellen. A panaszt az ügyvéd területi kamarájának elnökéhez lehet benyújtani. Ha a panaszban megjelölt magatartás fegyelmi vétség gyanúját alapozza meg, a kamara elnöke elrendeli a fegyelmi eljárás lefolytatását. Ilyen esetben a panaszt a bepanaszolt ügyvéd irodájának székhelye szerint illetékes területi kamara fegyelmi bizottsága vizsgálja meg.

Az ügyvédi kamaráknál etikai bizottság is működik, amelyek nem a fegyelmi, hanem az etikai természetű konfliktusokat bírálják el.

Miután az ügyvédi megbízás polgári jogi jogviszony, az ügyfél adott esetben kártérítési pert is indíthat az ügyvédje ellen. Ezt azonban körültekintően meg kell gondolni, mert egy ügyvédi mulasztásból, vagy tévedésből nem mindig következik az, hogy az ügyfél kárt szenved, illetve az ügyvéd munka hiányossága okozta a kárt. Legutóbb a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy arra nincs lehetőség, hogy az ügyvéd elleni kártérítési perben a bíróság felülbírálja az abban az ügyben hozott bírói döntést, amelyben az ügyfél pervesztes lett. A feltételezések szintjén pedig nem mondható vélemény arról, hogy más tartalmú ügyvédi beadványokkal, más bizonyítási indítvánnyal a per milyen eredménnyel zárult volna (Legfelsőbb Bíróság Pfv. V. 21129/2009. - BH 2009. évi 356. sz. jogeset).


Kapcsolat

Egri Ügyvédi Kamara

3300 Eger Törvényház út 15.

Tel.: +36 36 518-590

Fax.: +36 36 518-590

Bankszámla számunk: 10403507-50526772-56501001

E-mail: hmuk@t-online.huÜgyvédkereső

A kamarai tagnyilvántartásunkban megkeresheti ügyvédjét. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Jogtanácsosok

A kamarai tagnyilvántartásunkban informácoiót kaphat a jogtanácsosokról. Kattintson ide a keresés megkezdéséhez!Letölthető fájlok

Az oldalon található tartalom tulajdonosa az Egri Ügyvédi Kamara.

Főoldal